Διαχείριση λογαριασμού διακομιστών παιχνιδιών Steam

Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς διακομιστών παιχνιδιών που σχετίζονται με το λογαριασμό σας στο Steam.

Είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για αυτά τα token. Εάν οι λογαριασμοί διακομιστών παιχνιδιού σας αποκλειστούν για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να αποκλειστείτε από το να παίζετε τα σχετικά παιχνίδια.

Μη διανέμετε token σύνδεσης διακομιστών παιχνιδιών σε τρίτους. Εάν έχετε διανείμει token σύνδεσης διακομιστή παιχνιδιού σε τρίτους, παρακαλούμε διαγράψτε το token παρακάτω.

Εάν επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Steam μέσω της ιστοσελίδας βοήθειας Steam ή εάν η Υποστήριξη Steam επαναφέρει τον κωδικό σας, όλα τα GSLT σας θα δημιουργηθούν ξανά. Αυτό γίνεται για αποφυγή κατάχρησης από κάποιον άλλο που μπορεί να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

Ένα token σύνδεσης διακομιστή παιχνιδιού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο (ο διακομιστής παιχνιδιού δεν έχει συνδεθεί) θα λήξει. Μπορείτε να επαναδημιουργήσετε ένα ληγμένο token παρακάτω.


Απαιτήσεις λογαριασμού

  • Ο λογαριασμός Steam σας δεν πρέπει να είναι αποκλεισμένος από την κοινότητα ή κλειδωμένος.
  • Ο λογαριασμός Steam σας δεν πρέπει να είναι περιορισμένος.
  • Ο λογαριασμός σας πρέπει να έχει ένα έγκυρο καταχωρημένο τηλέφωνο.
  • Ο λογαριασμός Steam σας πρέπει να κατέχει το παιχνίδι για το οποίο δημιουργείτε έναν λογαριασμό διακομιστή παιχνιδιού.
  • Ο λογαριασμός Steam σας μπορεί να δημιουργήσει 1000 λογαριασμούς διακομιστή παιχνιδιού.

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε λογαριασμούς διακομιστή παιχνιδιού.