Управление на акаунта за игрален Steam сървър

Тук можете да управлявате акаунти за специализирани игрални сървъри, асоциирани към Вашия Steam такъв.

Само Вие носите отговорност за тези жетони. Ако по някаква причина акаунтите Ви за игрални сървъри получат забрана, пускането на асоциираните игри може да бъде ограничено.

Не разпространявайте жетоните за вход на игралния сървър към трети страни. Ако сте го направили, моля, изтрийте жетона по-долу.

Ако подновите своята Steam парола посредством помощния Steam уебсайт или Steam поддръжката направи това — всичките Ви жетони за вход на игрални сървъри (GSLTs - Game Server Login Tokens) също ще бъдат възобновени. Това е с цел предотвратяване на злоупотреба от някой, който може да е имал достъп до акаунта Ви.

Жетон за вход към игрален сървър, който остане неизползван в продължение на дълъг времеви период (игралният сървър никога не влиза), ще изтече. Такива жетони могат да бъдат възобновени по-долу.


Изисквания към акаунта

  • Steam акаунтът Ви не трябва да има текуща обществена забрана или заключване;
  • Steam акаунтът Ви не трябва да е ограничен;
  • Steam акаунтът Ви трябва да има отговарящ на изискванията регистриран телефон;
  • Steam акаунтът Ви трябва да притежава играта, за която създавате сървърен такъв;
  • Steam акаунтът Ви може да създаде 1 000 акаунта за игрални сървъри.

Моля, влезте, с цел да създадете акаунти за игрални сървъри.