Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
controles
was the game sopposed to use the unclassic controles? when i play the game it uses wasd and mouse.
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Same thing here, almost unplayable... Any way to change the default controls?
This caught me off guard as well but I found a simple solution. All you need to do is copy the DEFAULT.CFG file from your Doom 2 installation over to your Master Levels installation.

More specifically, you could just execute the command:

copy "C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Doom 2\base\DEFAULT.CFG" "C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Master Levels of Doom\doom2"

Always make sure to back up your original config file beforehand though.
Τελευταία επεξεργασία από soh_cah_toa; 3 Ιαν 2013 στις 21:57
Thanks, I will try that!
thanks for helping with that. it worked and now the master levels of doom 2 is playable.
Thanks for helping, man! This is really what I need!
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος