Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
What are the best levels in master levels for doom 2?
I'm just looking for some doom levels to play, any suggestions that are in master levels?
< >
กำลังแสดง 1-4 จาก 4 ความเห็น
I personally don't like the master levels much, BUT if you can google things, heres a few you can find

Scythe 1 - 2
doom 2 reloaded.
Brutalized doom 2 levels
Alien vendetta
Eternal doom

And of course, try the game with brutal doom.
Thanks, I just played the first level of Scythe 1, I'll make sure to try out the others.
โพสต์ดั้งเดิมโดย Godzilla's Pet Goldfish:
Thanks, I just played the first level of Scythe 1, I'll make sure to try out the others.
Requiem is another good, quake styled maps, very fun.

Also sergent marks upcoming map pack will kick some serious ♥♥♥.
I once played through every single Master level, I wished I had complied a list of good ones, now I want to play them with Brutal mod.
I have been able to find, through some googleling, is the H2Hmud wads
They were created for a competition in 1995, basically 3 levels, a daemon fest, mobs of monsters every where.
There are other levels I remember because they were really a hard challenge. No idea what they were called thought they were the H2H ones but were not.
แก้ไขล่าสุดโดย |-Nomis-|; 11 พ.ย. 2013 @ 8:52am
< >
กำลังแสดง 1-4 จาก 4 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Master Levels for DOOM II > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้