Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Mouse support?
Just wondering how to use the mouse in this.. thanks ^^
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
I always have to click mouse 1 and 2 when I start the game before it works but it will start to work.
You dont. This is doom, way back when you couldn't look up and down. But if you still want to use the mouse, you can get a sourcepot to run the game's WAD file. I suggest Skulltag or Zandronum.
i dont mean to use it to look up and down, i need it to look left and right and shoot lol
Αναρτήθηκε αρχικά από Buu342 (Off for the Holidays).:
You dont. This is doom, way back when you couldn't look up and down. But if you still want to use the mouse, you can get a sourcepot to run the game's WAD file. I suggest Skulltag or Zandronum.

or even ZDoom, if you also wanna add the ability to crouch-down and jump
Buu342, Doom has always had mouse support even when it was first released. It should work in DOSbox (as it works for me like I said)
Αναρτήθηκε αρχικά από HeX9109:
Buu342, Doom has always had mouse support even when it was first released. It should work in DOSbox (as it works for me like I said)


it really doest work from me when i play it on steam... its ok now though, i just ripped the wad files and put them in a different engine that does have mouse support. thanks though ^^
You can run this game in ZDoom with some setup. http://zdoom.org/wiki/Master_Levels_Menu_Interface
To find the readme, replace the .pk3 with .zip
You can run all levels except for one, because it has a secret level (all wads are one level each except for one)
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος