Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
gamepad?
Can you play this with a controller?
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
not that i know of and this game was made befor the gamepad
google GZdoom a sourceport that supports gamepads
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος