Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Recording
When I go into master levels, I find a recording option.
a) Where do these files go
b) Do I need to do anything to stop/start recording
c) What software is required to view them.
Looked on the Doom Wiki and found nothing.
Running on DosBox, no source ports :)
Found what I was doing wrong, found the LMP file in the doom directory. Anyway, is there any way to convert them into an up-to-date video format? Can I upload them to YT without converting?
Τελευταία επεξεργασία από Zero; 16 Φεβ 2014 στις 11:03
Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος