Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Zandronum
A great port/wad is Zandronum, and if used with a Doom game can make all the controls modern and makes the textures a little more cooler and upgraded.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Can you post a link to this port?
http://zandronum.com/download
It does not come with Doom, but you can use it to open and update a Doom game. It should also come with a really good wad :)
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος