DOOM 3: Resurrection of Evil

DOOM 3: Resurrection of Evil

DOOM 3: Resurrection of Evil > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Help with shortcut
Steam only generates internet shortcuts. I want to make a direct shortcut to the application (so it works properly with windows start menu's recent items list. That list ignores just internet shortcuts). It seems that RoE uses the same .exe as the main game, so how do I launch it? Add a specific parameter to the file path?
< >
กำลังแสดง 1-3 จาก 3 ความเห็น
"C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe" -applaunch 9070
Thanks. That's better than nothing as I can at least pin it now. But it shares frecency values with the Steam client.

I've been trying just about every variation of
"C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Doom 3\Doom3.exe" -d3xp
that I can think of but nothing seems to work.
I realize I'm way late to this party, but what you're looking for is this:

"C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Doom 3\Doom3.exe" +set fs_game_base d3xp
< >
กำลังแสดง 1-3 จาก 3 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

DOOM 3: Resurrection of Evil > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้