Counter-Strike 2

Counter-Strike 2

43,761 đang trò chuyện nhóm
Xem thông số:
752,114 đang chơi | 43,761 đang trò chuyện nhóm  | 
Xem thông số
Trong hai thập kỷ qua, Counter-Strike đã mang lại trải nghiệm thi đấu cao cấp, được nhào nặn bởi hàng triệu người chơi trên toàn cầu. Và giờ chương tiếp theo của câu chuyện CS chuẩn bị khởi màn. Đây là Counter-Strike 2.
Xem nội dung chính thức và phổ biến nhất trong cộng đồng trong tuần qua.  (?)
Đang tải