Counter-Strike 2

Counter-Strike 2

Преглед на статистиките:
703,614 в игра | 43,455 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
В продължение на повече от две десетилетия Counter-Strike предлага елитно съревнователно преживяване, оформяно от милиони играчи по цял свят. А сега е на път да започне следващата глава от историята на CS. Това е Counter-Strike 2.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане