Planet Zoo

Planet Zoo

1,829 đang trò chuyện nhóm
Xem thông số:
2,106 đang chơi | 1,829 đang trò chuyện nhóm  | 
Xem thông số
Build a world for wildlife in Planet Zoo. From the developers of Planet Coaster and Zoo Tycoon comes the ultimate zoo sim. Construct detailed habitats, manage your zoo, and meet authentic living animals who think, feel and explore the world you create around them.
Xem nội dung chính thức và phổ biến nhất trong cộng đồng trong tuần qua.  (?)
Đang tải