Zen Bound® 2
Zen Bound® 2 > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Ubuntu 64
Does this game work in Ubuntu 12.10 64bit
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
It does. I am playing it on Kubuntu 12.10
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Zen Bound® 2 > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้