Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Demo: Help please?
Until I can afford the whole game I was going to try the demo (also I am new to playing computer games.. lame, I know) but every time I try to play I can't see anything! I know the game is dark, but I see nothing.. :( And once again, I say, new to playing games so I'm already lost.. Can anyone help? I really want to try the demo. *Sad face*
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 11 Οκτ 2012 στις 0:55
Αναρτήσεις: 0