Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Black Screen
So I got some help earlier about not having the right video card to play amnesia but I can't find the slot for it on my tower.
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 7 Οκτ 2012 στις 17:00
Αναρτήσεις: 0