Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Custom Stories
Hey there! I was wondering, which custiom story which you have completed has been your favourite so far?
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Dark Room. So funny...
Αναρτήθηκε αρχικά από GLaDOS:
Dark Room. So funny...
Nice! I'll have to give it a try! :D
Followed by Death was a pure masterpiece.
how can Followed by Death be a masterpiece if it cant be played?
Αναρτήθηκε αρχικά από kirklandgamer:
how can Followed by Death be a masterpiece if it cant be played?
Errrm, what?
The Great Work.
Or Isle, though it's really short.
Abduction is a great custom story to play, but it's quite long. 3 hours at the most.
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 9 Ιουν 2013 στις 10:32
Αναρτήσεις: 7