Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
How Can I Choose a Costum Story there is noone when i click on it
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
It's actually pretty simple:

 • 1) You need to download a custom story from somewhere.
  I recommend Moddb
 • 2) You will need to extract that archive you just got put the contents somewhere safe!
 • 3) Now you will need to locate your custom stories folder!
  This should be in C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\amnesia the dark descent
 • 4) Now you will have to put the folder you extracted into the "custom_stories"
  Make sure you extract the folder that should have "Maps" in it
 • 5) You're done! Go load Amnesia and press the Custom Story button in the menu!

  In the case this wasn't helpful, you can always search it on youtube, or in google.
Thanks I was wondering how that worked. I only saw an empty list in-game. Can all of those steps be automated from in-game please? Including uninstalling/disabling? Would save lots of time.
Until then, I guess I'll stick with the manual process (grumble).
Unfortunately, you can't(or I don't know how to do it), you need to download the custom stories from the internet and take the risk. Disabling custom story won't be necessary, since the custom story doesn't interfere in the original story, or in another custom stories. And about uninstalling, I can't help you because I never tried to uninstall a custom story.

This is only as far as I know, and I only started to play the game some weeks ago, so I may be wrong in something. I hope this has been helpful.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 10 Ιαν 2013 στις 14:28
Αναρτήσεις: 3