Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Anyone know when A Machine for Pigs is coming?
I've completed The Dark Descent, and it was probably one of the most entertaining games ever, my absolut favorite in the indie genre, so i was wondering when the next Amnesia is released, im looking so much forward to it :)
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
No idea what the release date is but in the mean time play mods, they can be a lot of fun too.
Supposed to be this quarter. Dunno though. I want it too... I was a bit bored by amnesia, but I like what they're trying to do, and I played the game all the way through (it was a short game after all).
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 9 Ιαν 2013 στις 10:50
Αναρτήσεις: 3