Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Making a custom story??
Well as the titel says, I don't know how to make a custom story... And it is annoying me, so if someone would be kind and help me, I would be really grateful
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Well, making a custom story takes pretty good of both: programing and design skills...
Some time ago I too had desire to create my version of amnesia, but I had no idea about scripting and stuff. I was able to do only one map and thanks to some tutorials I made it playable... and it ...well... sucked. Now I am working with my friend fellow programmer,
I design the castle and he is making wonders happen. For example, It is nice, that you´ll create some locked doors and put a key on top of the shelf, but you have to also define that using that key on a door will unlock them like this: AddUseItemCallback("", "kluc_mansion", "mansion_5", "opendoor", true);
But I don´t want to discourage you, or uderestimate your skills, therefore here you can start:
http://wiki.frictionalgames.com/hpl2/tools/start - editors to download
http://wiki.frictionalgames.com/hpl2/amnesia/script_functions - usable scripts
and youtube...
Τελευταία επεξεργασία από KitoNAUT; 28 Δεκ 2012 στις 12:15
thank you as i was also wandering this, i wanted to make one for my youtube channel
Thank you so much!! I'm really grateful for the help of yours :D
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 28 Δεκ 2012 στις 7:34
Αναρτήσεις: 3