Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Προβολή στατιστικών:
Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Amnesia: The Dark Descent will not run on windows 8
I just installed windows 8 a few weaks ago and I decided to play amnesia and I will go to launch , but the screan goes black and I get a Amnesia has stoped working window, and then it says would you like to send information. Please help :(
< >
Εμφάνιση 1-11 από 11 σχόλια
I'm having a similar issue as of recent and I have Windows 7 and wasn't having an issue earlier. Something recent screwed up the game.
Yeah it tottaly blows :(
Works fine on Windows 8 for me. Wish I could help you though. :(
yeah same probmlem here
If you switch systems, for example, Windows 7 to Windows 8, it won't recognize the change. This will most likely fix this: uninstall it and reinstall it.
I did that and I still get this window that oppens saying BlackBox !!!GAME CRASHED!!! READ THIS: Something is wrooooooong if all fails go to the support fictional games webcite, but when I click "CLICK HERE TI IOOPEN SUPPORT WEBCITE" the latest update thing is from 2011 and theres nothing about my problem or windows 8 (obviously because it just came out)
False, i have windows 8 and works fine.
try validating your files or reinstalling the game or try changing ur settings in amnesia.. must be a file problem or somthing cause i have win 8 and it works flawless
wow this is from 2012 xD thought this would be dead. Im on windows 10 lol
< >
Εμφάνιση 1-11 από 11 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Amnesia: The Dark Descent > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος