SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS

SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS

Xem thông số:
51 đang trò chuyện nhóm  | 
Xem thông số
Thrust into a parallel dimension, our buxom shinobi prepare for a new kind of beach-side battle. Can the islands’ hosts be trusted? Will the other schools play fair? Will there be time to enjoy the beach before the fighting starts? Will anyone manage to keep their clothes intact?
Xem nội dung chính thức và phổ biến nhất trong cộng đồng trong tuần qua.  (?)
Đang tải