Aliens: Colonial Marines

Aliens: Colonial Marines

Προβολή στατιστικών:
Aliens: Colonial Marines > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
goddamn starting crash
i had followed this two steps but still cannot play game.

#3 Aliens: Colonial Marines Crash to Desktop
If your game crashes to desktop after the logo appears, you should try out the following fixes:
Try running the game as “Administrator”
If that doesn’t work, you should set your non unicode language in regional to English UK and then restart Steam. Also re-run the installer in the redist folder to avoid the crash again.


Read more: http://segmentnext.com/2013/02/12/aliens-colonial-marines-crashes-textures-exe-black-screen/#ixzz2L472iRI8

#6 Aliens Colonial Marines – Startup Crash
If your game is crashing with a splash after the start-up screen, you give the following fix a try:
Uninstall the game
Put your unicode language back to your system/ip address language
Set the Steam language to your unicode/system/ip adress language
Reinstall the game with your unicode/system/ip adress language


Read more: http://segmentnext.com/2013/02/12/aliens-colonial-marines-crashes-textures-exe-black-screen/#ixzz2L479tkEg
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Same problem...nothing works
But how exactly do you set your non unicode language in regional to English UK?
Τελευταία επεξεργασία από [GR]Brisk Tea; 22 Φεβ 2013 στις 9:56
i already set os and steam to english uk, but still not work
For me it was enough to turn off Xfire support for A:CM. Proving someone using Xfire, that should eliminate crash on start.
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Aliens: Colonial Marines > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 16 Φεβ 2013 στις 4:42
Αναρτήσεις: 4