Ball 3D

Ball 3D

View Stats:
Ball 3D > General Discussions > Topic Details
This topic has been locked
avvi Sep 4 @ 11:11am
Mute
Moze moj mute zostac zdjety juz?
mija prawie 1.5 roku / Avvi
< >
Showing 1-1 of 1 comments
Unusualsoft  [developer] Sep 5 @ 8:43am 
Twoja sprawa została skonsultowana po raz kolejny z adminami gry i odpowiedź brzmi ponownie nie. Dostałeś nieskończone mute i nie zostaniesz odmutowany.
Last edited by Unusualsoft; Sep 5 @ 8:44am
< >
Showing 1-1 of 1 comments
Per page: 15 30 50

Ball 3D > General Discussions > Topic Details