Reign: Conflict of Nations

Reign: Conflict of Nations

Reign: Conflict of Nations > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Is it worth?
Can anyone explain it please?It seem Crusuder Kings 2.If i will but will it worth to money?
Reign: Conflict of Nations > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος