NecroVisioN: Lost Company

NecroVisioN: Lost Company

NecroVisioN: Lost Company > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
first one was awesome haven't played this one yet and i'm already cheating :B
press console button

Cheats:

nvngod - god mode
nvnweapons - all weapons
nvnmana - 1000 mana
nvnhealme - refills health
nvnunlock - unlock all shadowhands
nvnfunny - you'll see =_=
nvnfairy - tinkerbell mode
NecroVisioN: Lost Company > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος