NecroVisioN: Lost Company

NecroVisioN: Lost Company

NecroVisioN: Lost Company > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
what is with the multiplayer
hello my friends i buyed this game because it loooked cool i played it and think yes it is funny but now i have completed the story and where is the multiplayer in the internet i have found thatt necrovision 1 was canceled but not that 2 was cancelled what is with the game? thank you for your help and sorry for my bad english
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
same with me ://
Yes, i have the same problem...no one playing online.

Add me if you like to play.
Multiplayer down thread end
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

NecroVisioN: Lost Company > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος