Aseprite
443 в игра | 0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Aseprite is a pixel-art tool to create 2D animations, sprites, and any kind of graphics for games.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане