Space Pilgrim Episode I: Alpha Centauri

Space Pilgrim Episode I: Alpha Centauri

Xem thông số:
Duyệt qua và đánh giá các bản hướng dẫn do người chơi tạo cho trò chơi này. Hoặc tự tạo bản hướng dẫn của riêng mình và chia sẻ nó với cộng đồng.
Các hướng dẫn Steam phổ biến Hướng dẫn, tham khảo, và chỉ dẫn qua màn