Super Meat Boy

Super Meat Boy

Super Meat Boy > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Saving fails
I have a huge problem. My saves keep deletings itself! Not everything, but bandages and A+!!!
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Try right-click SMB in your library and go to prefferences. Under local files, choose "verify integrity of game cache". That should re-download any broken files.
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Super Meat Boy > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 16 Απρ 2013 στις 6:04
Αναρτήσεις: 1