Shattered Union
0 คนใน แชทแบบกลุ่ม  | 
ดูสถิติ
ผลพวงจากการเพิ่มจำนวนผู้ก่อการร้าย ความแตกแยกภายใน และท้ายสุดการทำลายวอชิงตัน ดี.ซี. ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องแยกประเทศออกเป็นรัฐประชาชาติ 6 รัฐ และนำไปสู่การเกิดสงคราม เข้าร่วมฝ่ายอธิปไตยที่เกิดขึ้นใหม่หนึ่งฝ่าย (หรือกองกำลังยุโรปเพื่อ “รักษาสันติภาพ”)...
เนื้อหาชุมชนยอดนิยมและเนื้อหาอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์ล่าสุด  (?)
กำลังโหลด