Day of Defeat
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Включете се в интензивната марка отборна игра от Axis срещу Allied в Европейския театър на операциите по време на Втората световна война. Играчите поемат ролята на клас лека/щурмова/тежка пехота, снайперист или картечар, всеки с уникален арсенал от исторически оръжия на тяхно разположение.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане