American Truck Simulator

American Truck Simulator

Преглед на статистиките:
3,772 в игра | 0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Experience legendary American trucks and deliver various cargoes across sunny California, sandy Nevada, and the Grand Canyon State of Arizona. American Truck Simulator takes you on a journey through the breathtaking landscapes and widely recognized landmarks around the States.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане