Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Преглед на статистиките:
303 в игра | 1 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Can you resist the evil in your blood and forsake the dark destiny that awaits you? Or will you embrace your monstrous nature and ascend to godhood as the new Lord of Murder?
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане