PAYDAY: The Heist
6 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Take on the role of a hardened career criminal executing intense, dynamic heists in constant pursuit of the next “big score”
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане