Joe Danger 2: The Movie
Joe Danger 2: The Movie > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Multiplayer
Can one player use a keyboard and another player use a gamepad:cs_sword:
Joe Danger 2: The Movie > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้