Joe Danger 2: The Movie

Joe Danger 2: The Movie

Προβολή στατιστικών:
Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Announcer's voice makes me want to kill myself
..and those cutscenes (at horrible console-port resolution) aren't skippable.

Other than that, good game. :boomer:
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Skippable cutscenes would've been nice, but the announcer seems fine to me.
Perhaps I just dislike certain regional dialects. :csgoanarchist: I imagine that could be a subjective issue.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος