Joe Danger 2: The Movie

Joe Danger 2: The Movie

Προβολή στατιστικών:
Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Will it run with intel hd graphics, and is it a decent FPS?
I belive its compatible with directx 10, since dxdiag says i have directx 11 installed.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
I am having trouble running it with more than 5 fps...
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος