Joe Danger 2: The Movie

Joe Danger 2: The Movie

Προβολή στατιστικών:
Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
This game needs more love !
Truly a goofy yet entertaining game ! If anyone is on the fence about buying it trust me you can't go wrong .

Would like to see Joe danger meets little big planet for PC . Cool mods like Portal or left for dead co-op side scroller ! This game clearly could reach higher potential . Portal in this element would look cool and would add endless possibilities for the PC community . Add CS:GO weapon's for fast pace shooter .

Pong -
Checkers -
Rockband style gameplay
Limbo


Or go all out and create some kind of RPG . Add a new steam feature called community achievement's . Modders and map creators can upload there own achievements . After playing this game you can see the potential .
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
The game does suffer from some problems, biggest for me being the frequent slow down but overall it's a great light hearted game, perfect for those five minute play sessions.

Even better if you have a group of friends, what with the in game leaderboards.
it is a good game but it lags alot for me and i find it un-playable sadly
Αναρτήθηκε αρχικά από justatiggs:
it is a good game but it lags alot for me and i find it un-playable sadly

It's fixed now in the latest patch. Have you tried it since?
I really like this game! It needs more love
Yes, both Joe Danger games are great, but they don't get the attention they deserve :(
Αναρτήθηκε αρχικά από Termix:
Yes, both Joe Danger games are great, but they don't get the attention they deserve :(

Online co-op with map creation kit = win ! They need to use that to sell . Like Portal meets 2D / Racer meets twisted metal . Little Big planet but PC version .
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος