Joe Danger 2: The Movie

Joe Danger 2: The Movie

Προβολή στατιστικών:
Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Joe Danger 2: The Movie crashes when it starts
Hello. I'm Manatas. I bought Joe Danger 2, downloaded, and played. But when it starts, it crashes. I've tried all the resolutions and nothing. I play on Windows 7.
If someone have an solution, please help me. Thanks!
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Both Joe Danger 1 and Joe Danger 2: The Movie crash the same way
(black screen after the launcher dialog, windows dialog that informs me that JoeDanger2.exe doesn't work anymore), on my PC (Win 8.1, C2D E8400, Radeon HD 3850).
tried to install a beta graphics driver, but that didn't work.

any help would be greatly appreciated.
Hello Mordek. Please contact us at steamsupport@hellogames.co.uk so we can try to help you directly. Please include your computer's OS, memory, CPU and GPU - dxdiag info would be great. Also list as many details on where the game crashes as you can, whether it's always in the same place, and record any error messages the game or your OS displays. The more the better :)
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 26 Ιουν 2013 στις 12:32
Αναρτήσεις: 3