Joe Danger 2: The Movie
Joe Danger 2: The Movie > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
can't select new level
Hi,
I am on keyboard with default settings and when I want to select second level in first act (I have finished first one of course), selection goes to first one automaticaly (looks like someone is pressing "up arrow" on my behalf all the time). Tried to use scroll wheel, select it via mouse, nothing helps.
I am on laptop and linux.
Does anybody had similar problems?
< >
กำลังแสดง 1-8 จาก 8 ความเห็น
Hello there. We believe this might be down to a specific keyboard being detected as a gamepad. We haven’t been able to replicate, but if you could send us your computer's specs to steamsupport@hellogames.co.uk it will help us to look into it further.
Hello, thanks for reply. I have Dell E6320 laptop. Regarding specs found on net, there is some "dual pointing keyboard" which doesn't tell much :/
I have the same issue. using ubuntu 12.04. it's a pity cause the game is very funny.
Hello Sergio, can you let us know about the computer you're trying to run Joe Danger 2 on? Email us at steamsupport@hellogames.co.uk :)
Same issue - email sent!
Same issue.. Ubuntu 13.10
แก้ไขล่าสุดโดย Pepe; 5 เม.ย. 2014 @ 11:21pm
did someone solved it somehow?
แก้ไขล่าสุดโดย Kreny; 6 เม.ย. 2014 @ 4:26am
Workaround from:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/390959

sudo apt-get install joystick
sudo apt-get install jstest-gtk

Or if you want install anything then you can do:
sudo rm /dev/input/js0 (everytime after startup OS)
แก้ไขล่าสุดโดย Pepe; 16 มิ.ย. 2014 @ 2:09pm
< >
กำลังแสดง 1-8 จาก 8 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Joe Danger 2: The Movie > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้