Shadow Warrior Classic (1997)

Shadow Warrior Classic (1997)

Προβολή στατιστικών:
Shadow Warrior Classic (1997) > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Problem running in full-screen
Attempting to run Shadow Warrior in full-screen, everything turns a vivid green and seems to be focused on the top-left of the screen, with the logo colored pink. Messing with the settings was no help whatsoever. I'm running Windows 7, and I'm having no issue with any of my other DOSBox games. Is it possible to get this game running in full-screen properly?
Shadow Warrior Classic (1997) > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 25 Αυγ 2013 στις 19:27
Αναρτήσεις: 0