Shadow Warrior Classic (1997)

Shadow Warrior Classic (1997)

Προβολή στατιστικών:
Shadow Warrior Classic (1997) > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
crashes when hit by explosives.
i know 3D realms may not have time to come back to a old game but maybe someone can help me out with this. i am trying to avoid explosions as much as possible and it is getting a bit annoying. i start to enjoy the game when all of a sudeen the game freezes when i get hit with a serious explosion. if someone can help me out with getting this game to run without freezing that will be greatly appreciated.
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
I think this has more to do t\with DOSBox than Shadow Warrior. It did it to me all the time, I just made sure to save often.
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Shadow Warrior Classic (1997) > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος