Shadow Warrior Classic (1997)
Shadow Warrior Classic (1997) > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Key ?
Anyway to get a key, i want this to permanent stay in my library ?

The devs where giving keys, not long ago on Twitter, ...
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Yeah Buddy; 21 พ.ย. 2013 @ 8:16am
< >
กำลังแสดง 1-3 จาก 3 ความเห็น
it will be as long as you leave it installed. Plus this version is gonna stay free anyway
Yeah, i know but i want it to stay in my library, like some people have
โพสต์ดั้งเดิมโดย Yeah Buddy:
Yeah, i know but i want it to stay in my library, like some people have
Then just leave it installed its not like its very big filewise. They stopped giving keys out because some ♥♥♥♥♥♥♥s hacked stole them and started selling them. So they just made the game free forever. Upside? It's free forever and you can redownload it any time you want. Downside? Its removed from your library once uninstalled.

Or if that's not acceptable buy Shadow Warrior Classic Redux, it comes in a fully functioning & stable sourceport (unlike the fanmade ports) with modern niceties like Modern HD Resolutions, being able to adjust keboard layout & mouse sensativity in game as well as both expansions. Not only that but they ALSO fixed some bugs where certain levels were unbeatable at certain dificulty levels.
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kenshiro3; 21 พ.ย. 2013 @ 10:29am
< >
กำลังแสดง 1-3 จาก 3 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Shadow Warrior Classic (1997) > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้