DuckTales Remastered

DuckTales Remastered

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
DuckTales: Remastered is a beautiful hand-crafted reimagining of one of the most cherished 8-bit titles of all time. Go back to one of the golden ages of gaming, now refined with a level of detail that will please the most hardened devoted Disney or retro Capcom fan alike.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане