DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Maybe a problem
I know this is probaly a dumb question, but whenever I look around I start moving backward. Is this regular?
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
This is due to the old mouse controls also being bound to forward backward movement. You are best off finding a source port, I would recommend zandronum since it has bundled multiplayer, opengl rendering, and other stuff, as well as highly optimized controls.

Plus, you can play brutal doom then
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 4 Οκτ 2013 στις 19:33
Αναρτήσεις: 2