DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Can't get past the Main Menu
I just bought this game and I can't get past the main menu no matter what I press. Help please
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
Try using a source port like zandronum to play, makes it run better, with more options and an easy to use multiplayer.
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้