DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Who agrees that the graphics are better than Cod's?
they look nicer in my opinion
< >
Εμφάνιση 1-15 από 30 σχόλια
I agre!!!!! 100%
of course technically it's not, but in an artistic way and level design, it's 10000x better!
Obviously Yes ! ! !
♥♥♥♥ yeah! they even got the gore right.
Graphically, it's not, but it has more inspiration and better level design than any CoD game.
I do. The hand-drawn sprites look really nice.
Doom has a real good atmosphere. I can actually breathe in Doom!
and for me the shooting mechanics are way better
People play Doom 20 years later. Nobody will care about CoD in 20 years.
The artistic direction is better. I am a kid and I still play Doom 2.
I honestly don't give a ♥♥♥♥.
Gameplay is what matters.
Graphics are just eye candy.
I suppose with a source port like Skulltag (which has lots of particle options) the graphics are actually just right for viewing.
< >
Εμφάνιση 1-15 από 30 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 28 Ιαν 2013 στις 13:33
Αναρτήσεις: 30