DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
multiplayer?
It says multiplayer but when i load the game its only single player.
do me and my friend both require that doom mod, skull tag i think it was called, to play it coop?
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Skulltag is dead. Try Zandronum, the continuation of Skulltag, or Odamex. http://steamcommunity.com/groups/odamex
You can play multiplayer over a lan without any mods or sourceports
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 22 Δεκ 2012 στις 13:42
Αναρτήσεις: 2