DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Anyone wanna play coop with this mod?
It's not Brutal Doom. Rather, it's a mod that adds a whole bunch of characters, from B.J., to the guys from Hexen, to the Ranger from Quake 1. Link:
http://forum.zdoom.org/viewtopic.php?t=33219
It only works with Zandronum, and that's what we're using to play.
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 3 Απρ 2014 στις 11:53
Αναρτήσεις: 0