DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
So they announced the Doom 4 beta, any other news?
I've had it on my mind to make a thread on Doom 4 news since there wasn't really any coming out. And then bam out of the blue they announce the D4 beta in the wolfenstein trailer. Huzzah!

Not sure if that's a good thing though, that total remake from scratch took what, a year? Maybe even less? Now ok it's only an announced beta so who knows...

Anyway aside from that, the leaked screenies, John and several other guys leaving id,...any other news?
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 20 Φεβ 2014 στις 23:04
Αναρτήσεις: 0